کد تخفیف 20% برای برخی محصولات: hny2024     از 15 دی تا 15 بهمن      02172412113📞

موکت اداری با خط آبی مدل Barcode
10% -
Barcode 65
قیمت اصلی 690,000تومان بود.قیمت فعلی 620,000تومان است. هر متر مربع
تایل اداری آمریکایی زمینه مشکیموکت تایل خارجی سیزال
10% -
Blur 95505
قیمت اصلی 4,410,000تومان بود.قیمت فعلی 3,970,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل Cachet
10% -
Cachet 01
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
تایل قهوه ای روشن سیزال مدل Cachet
10% -
Cachet 05
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل اداری سیزال
10% -
Cachet 08
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل Cachet 09
10% -
Cachet 09
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری مشکی خالدار سیزال مدل Capri
5% -
Capri 78
قیمت اصلی 800,000تومان بود.قیمت فعلی 760,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری قهوه ای خالدار سیزال مدل Capri
5% -
Capri 91
قیمت اصلی 800,000تومان بود.قیمت فعلی 760,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری آبی کاربنی سیزال مدل Caprice
10% -
Caprice 42
قیمت اصلی 1,920,000تومان بود.قیمت فعلی 1,730,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مدرن اداری طوسی سیزال مدل Hazeموکت تایل مدرن اداری
10% -
Haze 37481
قیمت اصلی 2,750,000تومان بود.قیمت فعلی 2,470,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مدرن اداری طوسی سیزال مدل Hazeموکت تایل مدرن اداری
10% -
Haze 37557
قیمت اصلی 2,750,000تومان بود.قیمت فعلی 2,470,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری مسکونی سیزال مدل Highway
10% -
Highway 300
قیمت اصلی 630,000تومان بود.قیمت فعلی 570,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری مسکونی Highway
10% -
Highway 316
قیمت اصلی 630,000تومان بود.قیمت فعلی 570,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل فانتزی اداری آمریکایی سیزال مدل Igniteموکت تایل فانتزی اداری آمریکایی سیزال مدل Ignite
10% -
Ignite 48170
قیمت اصلی 4,790,000تومان بود.قیمت فعلی 4,310,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مستطیلی اداریموکت تایل مستطیلی اداری سیزال مدل Ignite
10% -
Ignite 48530
قیمت اصلی 4,790,000تومان بود.قیمت فعلی 4,310,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مربعی سیزال مدل Jetset
10% -
Jetset 305
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
10% -
Jetset 904
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
پادری آبی Kelvin 230
Kelvin 230
250,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت اداری رنگ شتری سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 334
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری رنگ زرشکی سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 441
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری رنگ قهوه ای سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 996
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری سبز با خال های کرم سیزال مدل Kompaktموکت اداری سبز با خال های کرم و زرد برند سیزال مدل Kompakt
10% -
Kompakt 480
قیمت اصلی 1,340,000تومان بود.قیمت فعلی 1,210,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری زمینه طوسی سیزال مدل Kompakt
10% -
Kompakt 930
قیمت اصلی 1,340,000تومان بود.قیمت فعلی 1,210,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری Magic
4% -
Magic 850
قیمت اصلی 460,000تومان بود.قیمت فعلی 440,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری کرمی سیزال
10% -
Ondra 820
قیمت اصلی 1,660,000تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری آبی کاربنی سیزالموکت اداری سیزال مدل Rondo
10% -
Rondo 355
قیمت اصلی 1,600,000تومان بود.قیمت فعلی 1,440,000تومان است. هر متر مربع
پادری مدل Rondo 461
Rondo 461
250,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
قیمت موکت اداری بژ سیزال رولیموکت اداری سیزال مدل Rondo
10% -
Rondo 581
قیمت اصلی 1,600,000تومان بود.قیمت فعلی 1,440,000تومان است. هر متر مربع