خانواده رنگ
رنگ
ابعاد
ارتفاع
جنس الیاف
فیلتر ها
فیلترهای فعال
مدل
خانواده رنگ
رنگ
ابعاد
نوع الیاف
ارتفاع
رنج قیمت
رنج قیمت - slider
530000تومان38270000تومان
فرش شگی Shaggy Exclusive 320فرش شگی سیزال
11,980,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی سفید سیزالفرش شگی سفید
10%
9,280,000تومان8,350,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی Shaggy Exclusive 620 - Folding Edgeفرش شگی رنگ سفید شیری
11,980,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی Shaggy Exclusive 620 - Folding Edgeفرش مدرن شگی سفید شیری
10%
7,730,000تومان6,960,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی Shaggy Exclusive 900فرش شگی طوسی روشن پرز بلند
11,980,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی Shaggy Exclusive 900فرش شگی Shaggy Exclusive 900
10%-0%
9,670,000تومان8,700,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی بژفرش شگی بژ
11,980,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی رنگ بژفرش شگی بژ
10%
11,600,000تومان10,440,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی طوسی Shaggy Exclusive 940فرش شگی رنگ طوسی سیزال
11,980,000تومان
انتخاب گزینه‌ها
فرش شگی طوسی Shaggy Exclusive 940فرش شگی Shaggy Exclusive 940
10%
8,510,000تومان7,660,000تومان
انتخاب گزینه‌ها

همراهان گرامی توجه بفرمایید!

فروشگاه شعبه سهروردی بدلیل تغییر دکوراسیون بطور موقت تعطیل می باشد.

برای مراجعه حضوری، در شوروم مرکزی سیزال میزبان شما هستیم.