کد تخفیف 20% برای برخی محصولات: hny2024     از 15 دی تا 15 بهمن      02172412113📞

خانواده رنگ
رنگ
ابعاد
ارتفاع
جنس الیاف
فیلتر ها
مدل
خانواده رنگ
رنگ
ابعاد
نوع الیاف
ارتفاع
رنج قیمت - slider
1040000تومان4860000تومان
تایل اداری آمریکایی زمینه مشکیموکت تایل خارجی سیزال
10% -
Blur 95505
قیمت اصلی 4,410,000تومان بود.قیمت فعلی 3,970,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل Cachet
10% -
Cachet 01
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
تایل قهوه ای روشن سیزال مدل Cachet
10% -
Cachet 05
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل اداری سیزال
10% -
Cachet 08
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل Cachet 09
10% -
Cachet 09
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مدرن اداری طوسی سیزال مدل Hazeموکت تایل مدرن اداری
10% -
Haze 37481
قیمت اصلی 2,750,000تومان بود.قیمت فعلی 2,470,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مدرن اداری طوسی سیزال مدل Hazeموکت تایل مدرن اداری
10% -
Haze 37557
قیمت اصلی 2,750,000تومان بود.قیمت فعلی 2,470,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل فانتزی اداری آمریکایی سیزال مدل Igniteموکت تایل فانتزی اداری آمریکایی سیزال مدل Ignite
10% -
Ignite 48170
قیمت اصلی 4,790,000تومان بود.قیمت فعلی 4,310,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مستطیلی اداریموکت تایل مستطیلی اداری سیزال مدل Ignite
10% -
Ignite 48530
قیمت اصلی 4,790,000تومان بود.قیمت فعلی 4,310,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل مربعی سیزال مدل Jetset
10% -
Jetset 305
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
10% -
Jetset 904
قیمت اصلی 1,150,000تومان بود.قیمت فعلی 1,040,000تومان است. هر متر مربع
تایل اداری الیاف طبیعی سیزال مدل Sisal 2902/56
10% -
Sisal 2902/56
قیمت اصلی 1,280,000تومان بود.قیمت فعلی 1,150,000تومان است. هر متر مربع
تایل الیاف طبیعی اداری سیزال
10% -
Sisal 2918/56 – 2703926
قیمت اصلی 1,280,000تومان بود.قیمت فعلی 1,150,000تومان است. هر متر مربع
موکت تایل تجاریموکت تایل تجاری سیزال مدل Vertical Edge
10% -
Vertical Edge 67585
قیمت اصلی 4,860,000تومان بود.قیمت فعلی 4,370,000تومان است. هر متر مربع