کد تخفیف 20% برای برخی محصولات: hny2024     از 15 دی تا 15 بهمن      02172412113📞

موکت اداری با خط آبی مدل Barcode
10% -
Barcode 65
قیمت اصلی 690,000تومان بود.قیمت فعلی 620,000تومان است. هر متر مربع
فرش پرزبلند Beyond Style 27فرش پرزبلند Beyond Style 27
10% -
Beyond Style 27
3,860,000تومان3,470,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش پرزبلند پشت دوزی با نمد Beyond Style 27فرش پرزبلند پشت دوزی با نمد
10% -
Beyond Style 27 – پشت دوزی با نمد
10,910,000تومان9,820,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش پرزبلند Chroma 43920فرش پرزبلند Chroma 43920
10% -
Chroma 43920
5,080,000تومان4,570,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش پرز بلند بژ سیزال مدل Chroma 43922فرش پرز بلند بژ
Chroma 43922
20,960,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش پرز بلند بژ سیزال مدل Chroma 43922فرش پرز بلند بژ
10% -
Chroma 43922
9,650,000تومان8,690,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش مشکی پرزبلند Chroma 43955 - فرش پرزبلند سیزالفرش پرزبلند Chroma 43955
10% -
Chroma 43955
6,430,000تومان5,790,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش پرزبلند Chroma 43980 - فرش پرزبلند سیزالفرش و قالیچه قرمز اخرایی پرز بلند سیزال مدل Chroma 43980
Chroma 43980
7,160,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت قرمز ساده اداری سیزال مدل Fine Twist
10% -
Fine Twist 170
قیمت اصلی 510,000تومان بود.قیمت فعلی 460,000تومان است. هر متر مربع
فرش مدرن ترکیبی GT5574فرش مدرن ترکیبی GT5574
GT5574
12,700,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش مدرن ترکیبی GT5575فرش مدرن ترکیبی GT5575
GT5575
9,660,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی ترکیبی GT5576فرش شگی ترکیبی GT5576
GT5576
11,360,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش مدرن ترکیبی GT5600
GT5600
7,590,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی ترکیبی GT5601
GT5601
14,470,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت اداری مسکونی سیزال مدل Highway
10% -
Highway 300
قیمت اصلی 630,000تومان بود.قیمت فعلی 570,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری مسکونی Highway
10% -
Highway 316
قیمت اصلی 630,000تومان بود.قیمت فعلی 570,000تومان است. هر متر مربع
پادری آبی Kelvin 230
Kelvin 230
250,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت اداری رنگ شتری سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 334
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری رنگ زرشکی سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 441
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری رنگ قهوه ای سیزال مدل Kelvin
5% -
Kelvin 996
قیمت اصلی 380,000تومان بود.قیمت فعلی 360,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری Magic
4% -
Magic 850
قیمت اصلی 460,000تومان بود.قیمت فعلی 440,000تومان است. هر متر مربع
فرش سفارشی طوسی کرمفرش طوسی کرم ساده مدرن خارجی
10% -
Reflexa 174 – Folding Edge
12,270,000تومان11,040,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش سفارشی طوسی فیلیفرش رنگ طوسی فیلی
10% -
Reflexa 76 – Folding Edge
12,270,000تومان11,040,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش آبی Reflexa 82
10% -
Reflexa 82 – پشت دوزی با نمد
24,540,000تومان22,080,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش قهوه ای مدرن سادهفرش قهوه ای مدرن سیزال
10% -
Reflexa 92 – پشت دوزی با نمد
12,270,000تومان11,040,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش بژفرش بژ مدرن ساده
10% -
Reflexa 93 – Folding Edge
12,270,000تومان11,040,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش مدرن سبز دریایی سیزال مدل Secretفرش مدرن سبز دریایی
Secret 29 – پشت دوزی با نمد
33,740,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی Shaggy Exclusive 320فرش شگی Shaggy Exclusive 320 - پشت دوزی با نمد
Shaggy Exclusive 320 – پشت دوزی با نمد
31,440,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی Shaggy Exclusive 880فرش شگی Shaggy Exclusive 880
10% -
Shaggy Exclusive 880
9,200,000تومان8,280,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی Shaggy Exclusive 900فرش شگی Shaggy Exclusive 900 - پشت دوزی با نمد
10% -
Shaggy Exclusive 900 – پشت دوزی با نمد
15,720,000تومان14,150,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی طوسی Shaggy Exclusive 940فرش شگی طوسی Shaggy Exclusive 940
Shaggy Exclusive 940 – پشت دوزی با نمد
31,440,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش شگی Shaggy Exclusive 955فرش شگی Shaggy Exclusive 955 - پشت دوزی با نمد
Shaggy Exclusive 955 – پشت دوزی با نمد
31,440,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش خردلی سیزال مدل Sydney مدرن سادهفرش خردلی سیزال مدل Sydney مدرن ساده
10% -
Sydney 204 – پشت دوزی با نمد
37,570,000تومان33,820,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش قرمز سیزال ساده بدون طرح مدل سیدنیفرش قرمز سیزال مدل Sydney 236 - Folding Edge
Sydney 236 – پشت دوزی با نمد
18,790,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت اداری مدل Track 760
10% -
Track 760
قیمت اصلی 580,000تومان بود.قیمت فعلی 520,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری بافت ریز سیزال
11% -
Tweed 720
قیمت اصلی 540,000تومان بود.قیمت فعلی 480,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری ریزبافت کرم سیزال
11% -
Tweed 810
قیمت اصلی 540,000تومان بود.قیمت فعلی 480,000تومان است. هر متر مربع
قالیچه فرش نسکافه ای Unique سیزالموکت فرش نسکافه ای سیزال مدل یونیک
10% -
Unique 39 – پشت دوزی با نمد
24,920,000تومان22,430,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موکت اداری مدرن X-Cell
10% -
X-Cell 860
قیمت اصلی 1,600,000تومان بود.قیمت فعلی 1,440,000تومان است. هر متر مربع
موکت مدرن هنری اداری مدل اکسپرس
10% -
X-press 425
قیمت اصلی 1,600,000تومان بود.قیمت فعلی 1,440,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری X-Tream
10% -
X-Tream 289
قیمت اصلی 1,600,000تومان بود.قیمت فعلی 1,440,000تومان است. هر متر مربع
موکت اداری رولی شتری رنگ سیزال مدل Yocon
10% -
Yocon 270
قیمت اصلی 610,000تومان بود.قیمت فعلی 550,000تومان است. هر متر مربع